Powiat Nowosolski ma plan finansowy na 2024 rok

Radni Powiatu Nowosolskiego przyjęli budżet na 2024 rok. Głosowanie poprzedziła dyskusja dotycząca sytuacji finansowej Powiatu oraz planowanych inwestycji.

W planowaniu budżetu na 2024 roku priorytetem dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego było zapewnienie środków na realizację wszystkich zadań nałożonych na powiat, spłatę zobowiązań, realizację umów i porozumień zawartych w latach minionych, ale także realizację tych inwestycji, na które Powiat otrzymał wsparcie zewnętrzne.

– W dobie ogromnego kryzysu makroekonomicznego musimy skupić przede wszystkim na sprawnej realizacji zadań, do których jednostka nasza została powołana – oświata, piecza zastępcza i instytucjonalna czy opieka nad ludźmi starszymi w naszym DPS-ie. To są nasze najważniejsze zadania i ich sprawna realizacja jest wspólnym dobrem wszystkich Mieszkańców naszego Powiatu – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.

Każde z zdań nałożonych na powiat wymaga dofinansowania z budżetu. To spore wyzwanie, zwłaszcza przy zmniejszonych wpływach z PIT, podwójnym roczniku uczniów w powiatowych szkołach, rosnących kosztach funkcjonowania jednostek i planowanych regulacjach wynagrodzeń.

– W trosce o racjonalność wydatków  wprowadzono konkretne działania służące wymiernemu ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i cieplnej. W roku 2024 planowana jest modernizacja kotłowni w starostwie oraz w Liceum Ogólnokształcącym. Na każde z zadań przeznaczyliśmy po około 400 tys. złotych. Dodatkowo modernizujemy urząd cyfrowo oraz wprowadzamy e- usługi . W ten sposób z jednej strony zmniejszamy koszty utrzymania urzędu  z drugiej  zwiększamy dochody powiatu – chociażby poprzez sprzedaż map cyfrowych – zapowiada Starosta.

Podczas grudniowej sesji szczegóły dotyczące kształtu budżetu na 2024 rok oraz informację o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił radnym Skarbnik Powiatu Emil Chwiałkowski.

Zgodnie z założeniami projektu budżetu planowane dochody mają wynieść ponad 161 mln zł, w tym dochody bieżące stanowią 127,7 mln zł, a dochody majątkowe 33,5 mln zł. Z kolei po stronie wydatków zaplanowano kwotę ok. 168 mln zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 134,7 mln zł).

Ważną cześć budżetu stanowią inwestycje. Cześć zadań zaplanowanych na nowy roku to kontynuacja inwestycji z 2023 roku. Warto podkreślić, że planowane zadania dotyczą całego powiatu:

Gmina Otyń:

 • Remont drogi powiatowej nr 1434 F na odcinku od Niedoradza do Otynia

Gmina Bytom Odrzański:

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański
 • Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański

Gmina wiejska Nowa Sól

 • Dokończenie opracowania dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) – Kiełcz
 • Remont drogi powiatowej nr 1051 F od skrzyżowania z droga 1052 F do miejscowości Lelechów

Gmina Nowe Miasteczko:

 • Scalanie gruntów wsi Konin – Szyba, Popęszyce – poprzez realizację tego projektu  Gmina Nowe Miasteczko w roku 2024 zyska przebudowę sieci 9 km dróg transportu rolnego o łącznej wartości szacunkowej blisko 7 i pół miliona zł

Gmina Siedlisko:

 • Dokończenie dokumentacji projektowej Budowy ścieżki rowerowej Nowa Sól – Siedlisko oraz rozpoczęcie zadania

Gmina Kolsko:

 • Kontynuacja inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki – Uście wraz z budową mostu

Gmina Kożuchów

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m. Stypułów -dokumentacja
 • Remont drogi powiatowej nr 1051 F Podbrzezie Dolne- Słocina

Miasto Nowa Sól:

 • Remont drogi powiatowej nr 3463 F ul. Staszica w Nowej Soli
 • Rozbudowa skrzyżowania ulic Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól
 • Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli
 • Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy. Podczas sesji swoją opinię w tej sprawie przedstawiła również Komisja Rewizyjna, która opinii nie wydała.

W głosowaniu podczas sesji 13 radnych było „za” przyjęciem uchwały budżetowej, 7 wstrzymało się od głosu, a jedna osoba była „przeciw”.