Powiat Nowosolski ma nowego skarbnika

Radni podjęli dziś uchwały dotyczące zmian na stanowisku skarbnika Powiatu Nowosolskiego. Emil Chwiałkowski, który pełnił tę funkcję od września 2021 roku, został odwołany. Jego następczynią jednogłośnie została wybrana Gabriela Radziszewska.

Gabriela Radziszewska prace rozpoczyna już od 1 lipca. – Dziękuję Staroście, Zarządowi Powiatu Nowosolskiego oraz Radnym za obdarzeniem mnie tak dużym zaufaniem, które wybrzmiało w jednogłośnym głosowaniu. Przede mną rola pełna wyzwań i bardzo wymagająca. Ale mam nadzieję, że moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i praktyka, którą w ostatnich latach odbyłam na stanowisku skarbnika gminy w Bytomiu Odrzańskim, pozwolą mi tym wymaganiom sprostać. W swojej pracy chciałabym szczególny nacisk położyć na stosowanie zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych – mówiła nowa Pani Skarbnik Gabriela Radziszewska.

Gabriela Radziszewska jest nowosolanką, absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studia podyplomowe kończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracowała w księgowości nowosolskiego sanepidu oraz w Banku Gospodarstwa Żywnościowego. Przez 14 lat była naczelnikiem wydziału i finansów i budżetu w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, a w latach 2021-2024 skarbnikiem Bytomia Odrzańskiego.

– Uważam, że Pani Gabriela Radziszewska jest osobą odpowiedzialną i odpowiednią do pełnienia tej funkcji. 14 lat pracy w nowosolskim starostwie mogę zawrzeć w dwóch słowach – profesjonalizm i zaangażowanie. Przed samorządem trudne lata, w szczególności przed samorządem powiatowym. Dlatego skarbnikiem powinna być osoba, która wychodzi ponad i proponuje rozwiązania, które choć często niełatwe, ale konieczne – rekomendował jej kandydaturę Starosta Mariusz Stokłosa.

Nowa Skarbnik Powiatu Nowosolskiego zastąpi na tym stanowisku odwołanego dziś Emila Chwiałkowskiego. Zarząd oraz Radni podziękowali mu za trzy lata pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Nowosolskiego oraz dobrą współprace w nowej kadencji.

Głos zabrał także Emil Chwiałkowski: – Chciałbym podziękować dyrektorom i kierownikom jednostek Powiatu Nowosolskiego, wszystkim naczelnikom, w szczególności Naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu Pani Agnieszce Sobieniak i pracownikom tego wydziału, a także Zarządowi i Radnym obecnej i poprzedniej kadencji. Mojej następczyni życzę wszystkiego dobrego.