Powiat Nowosolski ma nowego sekretarza

Od 18 maja funkcję sekretarza Powiatu Nowosolskiego pełni Monika Owczarek.

Monika Owczarek, sekretarz Powiatu NowosolskiegoMonika Owczarek jest absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Kończyła również studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała dziennikarka Gazety Lubuskiej i Tygodnika Krąg. Od 2005 r. pełniła funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Tygodnika Krąg, a od 2009 roku Prezesa Zarząd tej spółki. Od czerwca 2017 r. pracowała jako specjalista ds. świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli.

Wieloletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku, umiejętności związane z zarządzeniem zespołem oraz skuteczną komunikacją i obsługą klientów to atuty, które bez wątpienia przydarzą się na nowym stanowisku.