Powiat Nowosolski coraz bezpieczniejszy

Współpraca była głównym tematem rozmów Starosty Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka z przedstawicielami instytucji publicznych z terenu powiatu. W spotkaniu wzięli udział: dyrektor nowosolskiego szpitala Bożena Osińska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Nowej Soli Józefa Meissner, Ewelina Lis z
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Prokurator Rejonowy Łukasz Wojtasik, Komendant Powiatowy Policji Sławomir Tomal i Powiatowy Komendant Straży Pożarnej Czesław Młynarczyk. Ogólny wniosek, który nasuwa się po spotkaniu jest jeden – dzięki współpracy Powiatu Nowosolskiego ze wszystkim służbami, mieszkańcy mogą czuć się coraz bardziej bezpiecznie.