Powiat nadal wspiera przedsiębiorców

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie dalszej współpracy między Powiatem Nowosolskim, Agencją Rozwoju Regionalnego, a Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej dot. Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego. Uczestniczył w nim Członek Zarządu Powiatu Andrzej Ogrodnik, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Katarzyna Dzieńdziura, przedstawiciele OPZL w Nowej Soli Łukasz Rut i Patrycja Izydorek-Ilnicka, a także Prezes Zarządu ARR Hanna Nowicka i Kierownik LFP Halina Pydzik. Współpraca będzie kontynuowana w ramach trójstronnego porozumienia podpisanego w 2015 r. Propozycją A. Ogrodnika było, aby w działania zaangażować Pełnomocnik Starosty ds. kontaktów w przedsiębiorcami Violettę Cichomską-Capińską. Warto wspomnieć, że przez 7 lat z Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego udzielono przedsiębiorcom 58 pożyczek na łączną kwotę 2,8 mln zł.