Powiat finansowo wspiera działalność stowarzyszeń

W środę – 15 lutego br. Zarząd Powiatu Nowosolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs dla NGO. Organizacje pozarządowe mogły składać oferty na realizację zadań publicznych w trzech obszarach: Sport i Kultura Fizyczna, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Ochrona i Promocja Zdrowia. W sumie Zarząd przeznaczył na dotacje 153 tys. zł – więcej niż w zeszłym roku. Przyznane stowarzyszeniom środki wynoszą od 900 zł do 50 tys. zł, w zależności od wnioskowanej kwoty. Najwięcej otrzymał Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „Astra” z Nowej Soli na organizację „Nowosolady 2017”. W dziedzinie sportu Zarząd przyznał dofinansowanie również organizatorom takich imprez jak m.in. spływ smoczymi łodziami, spływy kajakowe, Mistrzostwa karate Kyokushin, treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, zajęcia treningowe w zakresie lekkiej atletyki, Międzynarodowy Turniej Judo Solanin Cup, Akademia Break Dance-a, czy Festyny Drezynowe. Z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego najwięcej, bo aż 13 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Solanizatorzy na 9. Solanin Film Festiwal. O pieniądze skutecznie aplikowały też m.in. Fundacja Karolat z Siedliska na Święto Bzów, Stowarzyszenie Kożuchów Razem na Festiwal Kultury Kresowej, czy Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA na spotkania teatralne, ale także Związek Sybiraków z Nowej Soli i Lubuski Oddział Okręgowy PCK. W dziedzinie Ochrony i Promocji Zdrowia dofinansowanie otrzymała m.in. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, czy promocja honorowego oddawania krwi w powiecie.
Wyniki konkursu znajdują się w zakładce Informator NGO.