Potrzebujesz darmowej porady prawnej. Najpierw zadzwoń!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 przedłuża się okres zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowosolskiego.

Okres zawieszenia osobistego udzielania porad w punktach został przedłużony  do odwołania.

Pomoc udzielana będzie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość pod warunkiem wcześniejszego przesłania do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli pocztą elektroniczną na adres poczta@powiat-nowosolski.pl pisemnego zgłoszenia potrzeby pomocy i złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz.,294 ze zm.) o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularze odpowiednich dokumentów znajdują na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowej Soli www.powiat-nowosolski.pl w zakładce: Co i jak załatwić w urzędzie  – Pomoc Prawna oraz poniżej niniejszego Komunikatu.

W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.

Rejestracja porad odbywa się we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 13.30.

Informacje dotyczące dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwo obywatelskiego
oraz rejestracja pod numerem telefonu:

790 227 119