Potrzebujesz asystenta? Złóż wniosek w PCPR

Właśnie rozpoczął się nabór zgłoszeń do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać darmowe wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności lub funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób pełnoletnich z Powiatu Nowosolskiego, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Już teraz można pobrać kartę zgłoszenia do programu oraz niezbędne załączniki ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

Kiedy asystent?

Usługi asystenta mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Usługi mogą być świadczone 7 dni w tygodniu od godz. 7.00 do 22.00, maksymalnie 30 godzin w miesiącu.

Kto może zostać asystentem?

Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Asystentem nie może zostać osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu, osoby będące członkami rodziny oraz opiekunowie prawni.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 68 457-43-34