Posiedzenie Związku Powiatów Lubuskich w Kargowej

Obrady Związku Powiatów Lubuskich, w których uczestniczył Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak odbyły się w czwartek – 15 grudnia br., w Mediatece „Światowid” w Kargowej. Posiedzenie rozpoczęli Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś. Członkowie Związku Powiatów Lubuskich przyjęli porządek obrad i zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia. Podjęli m.in. uchwały w sprawie ustalenia planu pracy komisji rewizyjnej oraz Zgromadzenia na rok 2017. Uchwalili wieloletnią prognozę finansową Związku Powiatów Lubuskich, głosowali nad projektem uchwały budżetowej. Rozmawiano także o stanie przygotowań do realizacji wspólnego projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Po obradach Dyrektor Nestlé w Kargowej Robert Gulczyński zaprosił wszystkich na zwiedzanie linii produkcyjnej fabryki czekolady.