Posiedzenie Prezydium Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak uczestniczył w piątek – 7 kwietnia br. w posiedzeniu Prezydium Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Spotkanie odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w niemieckim Forst. W trakcie spotkania omówiono m.in. przypadający na przyszły rok jubileusz 25-lecia Euroregionu. Dyskutowano również na temat zatwierdzonych dotychczas wspólnych projektów, które otrzymały dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Mowa tu o planowanych przez Euroregion działaniach rozwijających sieci powiązań partnerskich i tematycznej współpracy instytucjonalnej na pograniczu lubusko-brandenburskim. Ponadto porozumiano się w kwestii wspólnego zaangażowania biur w Gubinie i w Guben w pracę Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.