Poseł Pudłowski u Starosty

W poniedziałek – 7 marca br., Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak oraz Członek Zarządu Powiatu Andrzej Ogrodnik spotkali się z Posłem na Sejm RP Pawłem Pudłowskim. Rozmowa skupiła się wokół trzech ważnych tematów, m.in. problemów Powiatowych Urzędów Pracy. Starosta zwrócił uwagę na niedogodności, które utrudniają wykonywanie przez PUP-y ustawowych zadań. Dyskutowano również o środkach przekazywanych przez budżet państwa na zadania orzekania o niepełnosprawności. Jak się okazuje, cały czas są one niewystarczające, aby odpowiednie zespoły mogły działać zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Panowie poruszyli także temat konsultacji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa dotyczących nowelizacji przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kierunku przesunięcia terminu wejścia ich w życie.