Porozumienie na wiadukt w Konradowie podpisane

Dziś w otyńskim urzędzie została podpisana umowa o współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania na nowo budowanej obwodnicy Konradowa. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

Przebudowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Konradowie oraz budowa prowadzących do niego dróg to inwestycja, która będzie realizowana przez Powiat Nowosolski we współpracy z Gminą Otyń oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

We wtorek 11 czerwca strony podpisały umowę w sprawie współpracy związanej z realizacją tej inwestycji.

Miliony na wiadukt i drogi

W ramach trójstronnego porozumienia PLK zadeklarowało współfinansowanie likwidacji przejazdów kolejowych w Zakęciu i Konradowie oraz budowę wiaduktu na nowo budowanej obwodnicy Konradowa. Wartość tego zadania to 6 765 000 zł.

Z kolei Gmina Otyń oraz Powiat Nowosolski zajmą się m. in. przygotowaniem dokumentacji projektowej i budową sieci dróg, które będą prowadziły do nowego wiaduktu.

Koszty po stronie Powiatu szacowane są na ok. 3 635 000 mln zł i pokryte zostaną ze środków własnych oraz dofinansowania uzyskanego z budżetu państwa.

Inwestycja na lata

Zgodnie z planem jeszcze w tym roku Powiat ma wyłonić firmę, która wykona dokumentację projektową. Z kolei w 2020 roku zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji.

Realizacja zadania oraz jego rozlicznie zostały zaplanowane na lata 2021-2023.