Poradnia będzie miała nowego dyrektora

Paweł Zapeński wygrał konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem zyskał uznanie komisji konkursowej, jego kandydaturę na to stanowisko zatwierdził również Zarząd Powiatu Nowosolskiego.

Starosta I. Brzozowska oraz Członek Zarządu S. Wojtasik spotkały się z kandydatem na dyrektora Poradni P. ZapeńskimW poniedziałek Starosta Iwona Brzozowska oraz Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik spotkały się kandydatem wybranym w konkursie na dyrektora nowosolskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Paweł Zapeński to wieloletni nauczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży, radny w Gminie Kolsko i społecznik. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę, w tym nagrodą Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Od 2009 roku pracuje jako wychowawca w Domu Dziecka w Klenicy, od 7 lat jest pedagogiem w szkole w Kolsku. Pracował również w szkołach w Konotopie, Sławie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Jak sam podkreśla jego praca pedagogiczna była czasem poszukiwania nowych metod, pomysłów, a także odkrywania nowych doświadczeń.

Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe. Po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Zielonogórskim (filologia polska), P. Zapeński kształcił się na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, etyki i filozofii w szkole oraz pedagogiki sztuki. Obecnie uczy się na studiach doktoranckich. Na swoim koncie ma publikacje naukowa z zakresu pedagogiki.

P. Zapeński może się również pochwalić znajomością prawa oświatowego, zagadnień związanych z nadzorem pedagogicznym i zarządzania szkołą. W roli lidera sprawdził się m.in. pełniąc funkcję przewodniczącego zespołu wychowawczego oraz zastępcy dyrektora.

Jako dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli chce działać w oparciu o zasady „przy uczniu, przy rodzicu”, stawia na wzajemny szacunku i wsparcie oraz motywowanie uczniów do nauki przy współpracy rodziców, pedagogów i nauczycieli.

Nowy dyrektor pracę w poradni rozpocznie 26 lutego 2021 r.