Bezpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2016r. każdy obywatel zyskuje prawo nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym.

Starosta Nowosolski ustalił cztery punkty pomocy prawnej, które zlokalizowane zostaną  w Gminie Kożuchów,  Gminie Nowa Sól, w Zespole Szkół w Lubięcinie oraz dwa punkty pracujące na zmianę
w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  w Nowej Soli.

Pomoc udzielana będzie w każdym punkcie przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatantów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego
z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.