Ponad 3 miliony na powiatowe inwestycje

Na listopadowej sesji Rady Powiatu Nowosolskiego została przyjęta uchwała dotyczącą zmian w budżecie na 2020 r. Do powiatowej kasy trafiło 3 284 398 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje.

Radni głosowali nad uchwałą dotyczącą zmian w budżecieW ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Nowosolski otrzymał 3.284.398 zł. Kwota ta zgodnie z założeniami programu została przeznaczona na realizację inwestycji.

Na XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego środki zostały wprowadzone do budżetu:

– kwota 500 tys. zł – ma stanowić wkład własny do zadania „Przebudowa drogi Jesiona – Tatarki II etap” (zadanie to powiat już w tym roku zgłosił do rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych);

– kwota 410 tys. zł – przeznaczona ma być na zadanie „Modernizacja obiektu przy ul Wróblewskiego – remont sali gimnastycznej ZSP nr 2”;

– kwota 874.398 zł – przeznaczona jest na zadanie „Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem łączącym budynki szkoły ul. Piłsudskiego i Kościuszki 28”;

– kwota 1,5 mln zł ma zostać przeznaczona na zadanie dotyczące „Modernizacja toalet w LO w Nowej Soli”.

Starosta Iwona Brzozowska przekazała informacje dotyczące planów inwestycyjnych w LO– To ostatnie zadanie wiązać się może z koniecznością rozbudowy istniejącego obiektu szkoły o zaplecze sanitarne, tak aby szkoła mogła wypełnić wymogi, których od lat nie spełnia. W tej chwili opracowywana jest koncepcja, która pokaże najbardziej optymalne rozwiązanie tej inwestycji – zaznacza Starosta Iwona Brzozowska.