Polsko-niemiecki projekt poprawi warunki nauki

Powiat Nowosolski przygotowuje się do realizacji polsko-niemieckiego projektu pt. Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji. W ubiegłym tygodniu Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak oraz Członek Zarządu Andrzej Ogrodnik spotkali się z przedstawicielami niemieckiego partnera tj. Centrum Innowacji i Technologii Sp z o.o. Agencja Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Sprewa-Nysa. W spotkaniu wziął udział również Starosta Powiatu Sprewa-Nysa Harald Altekrüger, Kierownik Biura Starosty Petra Rademacher, przedstawicielka Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Guben Kathleen Markus oraz Kierownik Szkoły Zawodowej Sprewa-Nysa Konrad Rachow.
Po rozmowach na temat projektu wszyscy udali się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk“. Niemieccy goście zobaczyli sale warsztatowe znajdujące się przy ul. Piłsudskiego, a przede wszystkim pomieszczenia, które zostaną wyremontowane w ramach działań projektowych. A planowane jest zmodernizowanie 5 pracowni warsztatowych kształcenia zawodowego oraz ich doposażenie i utworzenie 90 miejsc do praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu 80 osób przejdzie kurs nauki specjalistycznego języka niemieckiego, a 214 osób będzie mogło uczestniczyć w kursach/szkoleniach zawodowych, w tym m.in. kursie programowania CNC, kursie w zakresie zarządzania urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej, kursie napowietrznego montażu energetycznego.
Jeżeli zakładany projekt przejdzie pozytywnie ocenę będzie on finansowany z Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020 i realizowany od początku października br., do końca września 2020 roku. – Jesteśmy pełni nadziei, że ten projekt na wartość prawie 1,16 mln Euro razem z ponad 3 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 17 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoli na stworzenie jednego z najlepszych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w woj. lubuskim – mówił na spotkaniu Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak.