Podziękowanie za Święto Bzów 2017

Marcin Kula w imieniu Zarządu i Wolontariuszy Fundacji Karolat z Siedliska wręczył Staroście Nowosolskiemu Waldemarowi Wrześniakowi podziękowanie za pomoc i wsparcie przy organizacji tegorocznego Święta Bzów. Spotkanie było również dobrą okazją do porozmawiania o planach i zamierzeniach Fundacji na przyszłe lata. W tym roku Święto Bzów odbywało się nie tylko w Siedlisku, ale i w Bytomiu Odrzańskim.