Podsumowanie projektu „Modernizacja infrastruktury wodnej Powiatu Nowosolskiego”.

Dnia 25 października 2018 r. w Kożuchowskim Zamku  odbyło się podsumowanie praktyk polsko – niemieckich w ramach projektu pn.: „ Modernizacja infrastruktury wodnej Powiatu Nowosolskiego” , w którym uczestniczyła Łucja Wojewódzka – Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego oraz Bogumiła Sadowa – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Stronę niemiecką reprezentował m .in  Lars Döring – zastępca dyrektora Urzędu Żeglugi Rzecznej i Śródlądowej z Berlina. Organizatorem  spotkania był Burmistrz Kożuchowa – Paweł Jagasek oraz  Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk w Nowej Soli – Grzegorz Kónigsberg.

Praktyki zorganizowane zostały przy współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Warsztatu kształceniowego w Fürstenwalde przy Urzędzie Żeglugi Rzecznej i Śródlądowej z Berlina.

 Spotkanie poprzedzone było odbiorem prac remontowo-konserwacyjnych wykonanych na obiektach melioracyjnych przez uczniów z Niemiec. Prace dotyczyły konserwacji progu wodnego cieku Kanału Mirotka w Mirocinie Dolnym (gm. Kożuchów) i zabudowy dwóch wyrw na skarpach tego cieku oraz konserwacji jazu cieku Kanału Stary Krzycki (gm. Siedlisko).

Uczniowie CKZiU „Elektryk” kierunków kształcenia: technik elektryk, technik ekonomista i technik organizacji reklamy, odbywający praktyki w Niemczech (Fürstenwalde) również przedstawili w prezentacjach swoje wrażenia z pobytu. Uczennice technika ekonomisty realizowały praktyki w Urzędzie Żeglugi Rzecznej i Śródlądowej w Fürstenwalde  zapoznając się z aspektami pracy biurowej oraz w Europaschule OSZ Oder- Spree, gdzie uczestniczyły w zajęciach z marketingu w klasie o profilu kształcenia menadżer prac biurowych.  Uczniowie klasy technik elektryk wykonywali prace przygotowawcze (malarskie) pomieszczenia budynku, następnie opracowali projekt i wykonali instalację elektryczną. Uczennice technika organizacji reklamy zaprezentowały kolejne etapy przygotowań do profesjonalnego pokazu mody. W czasie wolnym od pracy młodzież integrowała się podczas wspólnych spotkań i wyjazdów.

Na zakończenie spotkania uczestnicy praktyk otrzymali dyplomy oraz upominki, które wręczyła Pani Monika Ziemkowska – zastępca dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wraz z dyrektorem CKZiU.

 

Zdjęcia zostały wykonane przez Pana Jerzego Malickiego.