Podsumowanie praktyk w “Elektryku”

26 października w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli odbyło się podsumowanie praktyk uczniów niemieckich w Polsce. W spotkaniu wziął udział Starosta Nowosolski W. Wrześniak. Na sali oprócz uczniów i opiekunów z Niemiec, byli również goście z Ukrainy. Spotkanie poprzedzone było odbiorem prac remontowo-konserwacyjnych wykonanych przez uczniów z Niemiec w Siedlisku i Nowej Soli. Ci sami uczniowie podczas specjalnie przygotowanej prezentacji opowiedzieli, jak przebiegały te prace. Natomiast uczniowie z klas elektryków, ekonomistek i organizacji reklamy przedstawili na slajdach swój pobyt na praktykach w Niemczech, w ramach programu Erasmus. Na zakończeniu niemieccy uczniowie i opiekunowie oraz goście z Ukrainy otrzymali od Starosty i dyrektora „Elektryka” Grzegorza Königsberga dyplomy oraz upominki.