Po darmowe porady prawne do kożuchowskiej Piątki

Biuro NPP w ZSP nr 5Kożuchowski punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego od 4 października będzie funkcjonowała w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 5 w Kożuchowie. Mieszkańcy z porad będą mogli korzystać tak jak do tej pory od poniedziałku do czwartku.

Zaproponowany przez kożuchowski urząd lokal w sposób znaczący przyczynił się do pogorszenia warunków, w jakich powinny być udzielane porady prawne. Szczególnie w okresie zagrożenia COVID-19 kwestie te regulują ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatny poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz  Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dnia 9 czerwca 2020 r. dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.

– W związku z decyzją Pana Burmistrz Pawła Jagaska o zamianie lokalu, w którym są udzielane porady prawne w urzędzie miejskim, na mniejszy podjęłam decyzję o zmianie lokalizacji punktu w Kożuchowie – poinformowała Starosta Iwona Brzozowska.

Mieszkańców Kożuchowa i okolic, którzy chcą skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej,
zapraszamy do punktu, który mieści się w budynku ZSP nr 5 w Kożuchowie – Wejście A.

Za przejściowe utrudnienia związane ze zmianą lokalizacji przepraszamy.

Plakat informacyjny dotyczący darmowych porad prawnych