Pierwszy Dzień Wiosny w kożuchowskiej szkole

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, śladem zeszłorocznych wydarzeń, w szkole zorganizowanych zostało wiele ciekawych i zabawnych inicjatyw. Adresowane one były do całej społeczności szkolnej i miały ze cel pobudzić wszystkich uczestników do kreatywnych działań, aktywności fizycznej oraz integracji środowiska uczniowskiego i środowiska nauczycieli. Pierwszym elementem wspólnej zabawy było przygotowanie przez wszystkich i dla wszystkich wiosennego śniadania. Zdrowo, przyjemnie i w radosnej atmosferze upłynął poranek uczestnikom Dnia Wiosny. Po sytym posiłku, w dobrych humorach grupa przebierańców wyruszyła na wiosenną paradę ulicami miasta, aby na finiszu spotkać się przed budynkiem Urzędu Miejskiego z włodarzem miasta panem Pawłem Jagaskiem. Delegacja uczniów i nauczycieli podarowała burmistrzowi kosz wiosennych kwiatów wraz z życzeniami, a napotkanym przechodniom uczestnicy pochodu wręczali bazie symbolizujące nadejście wiosny. W dobrych nastrojach, z uśmiechem na twarzy wrócili przebierańcy do szkoły, gdzie czekał na nich ciąg dalszy niespodzianek. Dla uczestników Dnia Wiosny na sali gimnastycznej zorganizowany został turniej wiedzy ogólnej, w którym udział wzięli przedstawiciele każdej z klas wraz z towarzyszącymi im nauczycielami. Dobrej zabawy dostarczył im również quiz pod hasłem „Najlepsi z Najlepszych”, który obfitował w wiele przezabawnych konkurencji. Można było się wykazać śpiewem, zdolnościami tanecznymi, a także wiedzą z dziedziny filmu, literatury, historii szkoły. Ukoronowaniem całodniowych wiosennych zmagań był mecz piłki siatkowej z udziałem uczniów i nauczycieli, który również dostarczył wielu wrażeń i emocji.
Wydarzenia z 21 marca udowodniły, że przysłowiowy dzień wagarowicza może być czasem mile i pożytecznie spędzonym w gronie rówieśników oraz pedagogów, którym nie brakuje poczucia humoru, optymizmu i pogody ducha. Za rok ponownie zapraszamy wszystkich do wspólnej, wiosennej zabawy, mając nadzieję, że liczba zwolenników Dnia Wiosny z Piątką z każdym rokiem będzie wzrastała!