Pierwsze Targi Pracy i Edukacji Zawodowej za nami

We wtorek (28 kwietnia) w hali sportowej CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, odbyły się pierwsze powiatowe Targi Pracy i Edukacji Zawodowej. Przedsięwzięcie skierowane do osób bezrobotnych, chcących zmienić pracę, pragnących się dokształcać oraz do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  zorganizowali wspólnie: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Inicjatywa zgromadziła w jednym miejscu lokalnych pracodawców, służby mundurowe, instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. W ramach targów swoje stanowiska prezentowało 39 wystawców. Uczestnicy targów mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oraz ofertami instytucji szkoleniowych, z procedurami naboru do służb mundurowych, a także mogli skorzystać z porad specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie form wsparcia oferowanych przez urząd. Ideą organizacji targów była pomoc osobom poszukującym pracy w zapoznaniu się z rynkiem pracy, umożliwienie spotkania z pracodawcami poszukującymi pracowników i zdobycie informacji dotyczących warunków pracy i zatrudnienia. Natomiast młodzi ludzie stojący przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej mieli dostęp do informacji edukacyjnych i zawodowych poprzez kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi, instytucjami szkoleniowymi oraz pracodawcami.

Spektrum ofert pracy, jakie były prezentowane było bardzo szerokie – od pracowników wysoko wyspecjalizowanych, aż do pracowników fizycznych. Przedstawiciele firm odpowiadali na pytania bezrobotnych oraz przyjmowali dokumenty aplikacyjne od osób zainteresowanych zatrudnieniem. Przedsiębiorcy dysponowali ofertami pracy m.in. na stanowisku: asystenta ds. logistyki, ds. sprzedaży, ds. marketingu, magazyniera, operatorów maszyn produkcyjnych, pracowników produkcyjnych, monterów – pakowaczy, tokarzy – frezerów CNC, lakierników – pakowaczy, oraz przygotowania zawodowego m.in. na staże do działów finansowych i zakupów, na operatorów owijarek, magazynierów i operatorów kuchni. Najwięcej aplikacji ( po ok. 50) przyjęły firmy Nord Napędy oraz Jost Polska, natomiast Gedia Poland, uruchomiła już procedury w celu zatrudnienia dla blisko 20 osób.

Katalog ofert pracy w znacznym stopniu poszerzyły obecne na targach agencje pośrednictwa pracy, które oferowały pracę za granicą dla opiekunów nad osobami starszymi.

Odwiedzający mieli także okazję zapoznać się z usługami oraz ofertami pracy Powiatowego Urzędu Pracy, mogli też uzyskać informacje nt. programów aktywizacji zawodowej, skorzystać z porad doradców zawodowych, pośredników pracy z PUP i OHP.

Nowe przedsięwzięcie włodarzy powiatu, miasta, PUP i OPZL, cieszyło się ogromnym powodzeniem. W ciągu kilku godzin Targi odwiedziły setki nowosolan i mieszkańców powiatu. Tak pozytywny odbiór imprezy, przyczynił się do decyzji o jej kontynuacji w następnych latach.

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: „Tygodnik Krąg”, Gazeta Lubuska, TVP Gorzów Wielkopolski oraz Radio Zachód.