Pierwsza rada budowy w temacie Konradowa

Za nami pierwsza rada budowy dotyczącą obwodnicy i wiaduktu kolejowego w Konradowie. Starosta Iwona Brzozowska wspólnie z przedstawicielami wykonawcy – firmy Budmiex, PKP PLK, inspektora nadzoru oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli rozmawiała o kolejnych etapach realizacji tego dużego zadania.

Podczas rady budowy spotkali się przedstawiciele PKP PLK i wykonawcyPrace ruszyły w lipcu. Firma Budimex zajęła się odhumusowaniem terenu budowy od ul. Ogrodowej, rozpoczęły się już prace związane z budową nasypu, wbudowano ok. 15 ton piachu. W najbliższych dniach rozpocznie się odhumusowanie terenu od strony zachodniej. We wrześniu rozpoczną się prace związane z budową wiaduktu nad linią kolejową.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem ok. 85 proc. prac związanych z inwestycją ma być wykonana jeszcze w tym roku, a prace zasadnicze dotyczące budowy obwodnicy i wiaduktu potrwają do końca kwietnia 2023 r. Ostatnim etapem będzie likwidacja 3 przejazdów kolejowych.
Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli było również okazją do omówienia niezbędnych procedur, które muszą być realizowane na poszczególnych etapach zadania.