Pięciu chętnych na przebudowę drogi w Miłakowie

W piątek 1 marca został otwarty przetarg na „Przebudowę drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków – Etap I”. Swoje oferty zgłosiło pięć firm.

Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie. Firma jest gotowa na realizację inwestycji za ok. 5 297 362,53 zł.

Pozostałe oferty złożyli:

– konsorcjum SOWA R.J.K spółka komandytowa (lider) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Sanitarne FUCHS (partner) – 6 130 880,93 zł

– Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – 6 449 410,73 zł

– Infrakom Kościan – 7 597 802,90 zł

– Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG z Kożuchowa – 7 908 362,64 zł

Wszystkie firmy zaproponowały 84-miesięczny okres gwarancji.

Jeszcze w tym roku droga powiatowa w Miłakowie będzie przebudowana na odcinku około 1,6 km od drogi wojewódzkiej (była DK3) w kierunku miejscowości Wierzbnica. Zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 6 metrów oraz wybudowany jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów. Ponadto w ramach inwestycji zostaną przebudowane dwa skrzyżowania z drogami gminnymi, wybudowana zatoka autobusowa oraz wykonane odwodnienie drogi wraz z przebudową rowów.

„Przebudowa drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków – Etap I” realizowana jest przez Powiat Nowosolski we współpracy z Gminą Nowe Miasteczko. Inwestycja jest częściowo finansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.