Pięć lat udanej współpracy podsumowane w Elektryku. Będą kolejne wspólne projekty?

Na zaproszenie Powiatu Nowosolskiego przedstawiciele Centrum Innowacji i Technologii w Forst oraz Starosta Powiatu Spree-Neisse odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”. W ramach transgranicznej współpracy Powiat doposażył kilka pracowni.

W CKZU Elektryk odbyło się spotkanie z partnerami projektu Razem dla pograniczaCKZiU Elektryk to najnowocześniejsza szkoła w województwie. Udało się to osiągnąć dzięki inwestycji, na realizację której Powiat Nowosolski pozyskał dofinansowanie z 3 źródeł. Jednym z nich jest projekt „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Powiat realizuje to zadanie we współpracy z Centrum Innowacji i Technologii.

Planowana od dawna wizyta w CKZiU Elektryk była okazją do podsumowania trwającej od 5 lat współpracy polsko-niemieckiej, projektu oraz rozmów dotyczących przyszłości. Wicestarosta Waldemar Wrześniak spotkał się ze Starostą Powiatu Spree-Neisse Haraldem Altekrügerem oraz przedstawicielami CIT na czele z Dyrektorem Zarządzającym Rainerem Schubertem. W spotkaniu uczestniczyli również Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Katarzyna Dzieńdziura oraz Dyrektor CKZiU Elektryk Grzegorz Königsberg.

Kierunki działania

Wicestarosta Waldemar Wrześniak przypomniał o początkach współpracy z CIT. To właśnie wizyty w partnerskich placówkach były inspiracją do wyznaczenia nowych kierunków rozwoju powiatowej edukacji. Przede wszystkim należy podkreślić, że wspólny projekt „Razem dla pogranicza” to nie tylko przebudowa i doposażenie „Elektryka”, ale również szereg innych działań podnoszących zawodowe kompetencje uczniów i nauczycieli.

– W ramach projektu uczniowie wszystkich szkół Powiatu uczestniczyli w wizytach zawodoznawczych w niemieckich zakładach pracy, targach pracy w Cottbus i Lipsku – wymienia Wicestarosta.

Wykorzystana szansa

Pracownia dla uczniów klasy technik elektryk Głównym punktem spotkania była prezentacja pracowni zawodowych, w których uczą się m. in. przyszli mechatronicy, elektrycy, budowlańcy, specjaliści od energii odnawialnej czy reklamy. Jak oceniają ją nasi niemieccy partnerzy?

Wyremontowany obiekt i doskonale wyposażone pracownie zrobiły duże wrażenie na gościach.

– Mija pięć lat od czasu, gdy przedstawiliście nam swój pomysł. W miejscu, w którym spotykam się dziś była hala. Wiele się zmieniło w tym czasie i chciałbym wam ze swojej strony pogratulować. Wybraliście jedyną słuszną drogę – inwestujecie w młodzież, która jest naszą przyszłością – podkreślał Starosta Powiatu Spree-Neisse Harald Altekrüger.

Nowe możliwości

W ramach współpracy została doposażona pracownia energii odnawialnejZa dobrą i profesjonalną współprace dziękował także Rainer Schubert Dyrketor CIT: – Ciekawe było to, że mogliśmy się wymieniać doświadczeniami, ponieważ kształcenie zawodowe powinno cały czas iść do przodu. Dziękuję za profesjonalną współpracę i nowe pomysły, które zaowocują kolejnymi projektami – mówił.

– Na wspólne działania CIT i szkół Powiatu Nowosolskiego nie trzeba będzie długo czekać. Dzięki zaangażowaniu CIT  nawiązane zostały kolejne partnerstwa szkoły ZSP nr 2 i ZSP nr 4  nawiązały współpracę z Cottbuss i Forst. Niedawno odbyły się pierwsze spotkania partnerskich szkół – mówi Wicestarosta Waldemar Wrześniak.