Piątka na Dniach Kożuchowa

Ostatni majowy weekend obfitował w wiele atrakcji w związku z corocznym świętem miasta, jakim są Dni Kożuchowa. W tegoroczne obchody zaangażowali się również, jak co roku, uczniowie kożuchowskiej Piątki. Uczestniczyli solidarnie w korowodzie ulicami miasta, a w ramach współpracy z Centrum Kultury „Zamek” rozpowszechniali wśród turystów oraz społeczności lokalnej ulotki informacyjne na temat imprez i niespodzianek przygotowanych przez organizatorów. W akcję kolportażu ulotek zaangażowały się uczennice: Agnieszka Bekus, Paulina Gołuch, Roksana Radecka, Anna Wadas oraz Kamila Białas. W godzinach popołudniowych na scenie wystąpili uczniowie klasy pierwszej, którzy pod nadzorem i we współpracy z nauczycielem historii panem Mateuszem Czerwińskim przedstawili prezentację artystyczną, której motywem przewodnim było ukazanie uzbrojenia średniowiecznego rycerza. Typowy ekwipunek średniowiecznego woja w postaci miecza, puginału, tarczy, kolczugi, zbroi, trzewików i naręcza został zaprezentowany przez naszego nauczyciela oraz członka Bractwa Rycerskiego, dzięki uprzejmości której to formacji mogliśmy zademonstrować zbroję w całej okazałości. W prezentacji udział wzięli również uczniowie klasy pierwszej Adrian Górski oraz Ewelina Makowska. W kolejnym dniu obchodów święta miasta (28 maja) członkowie pocztu sztandarowego szkoły pod opieką pana Mirosława Lewandowskiego oraz w asyście delegacji uczniów klasy o profilu mundurowym uczestniczyli w uroczystości nadania nazwy Ronda 13 Pułku Zmechanizowanego w Kożuchowie. Szczególne podziękowania należą się młodzieży reprezentującej naszą szkołę w osobach: Kinga Biernacka, Wiktoria Adam, Łukasz Wojdowicz, Norbert Charradi, Klaudia Mędluk, Maciej Pacała, Milena Ficner, Emilia Raczykowska, Oskar Przybytniak, Wojciech Sibilski, Norbert Ciebień, Artur Sztegner oraz Krystian Niedźwiecki.

Z kolei w Parku miejskim uczniowie we współpracy z Gimnazjum Samorządowym oraz Zielonogórską Grupą Greenpeace zorganizowali stoisko o tematyce ekologicznej. Oprócz wystawy prac recyklingowych w wykonaniu uczniów, propagowaliśmy w ramach działalności stoiska sentencje kampanii Greenpeace „Adoptuj pszczołę”. Celem zabiegów ekologicznych gospodarzy stoiska było uświadomienie mieszkańcom istoty recyklingu, który jest jedną z form ochrony środowiska polegającą na zmniejszeniu nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz zminimalizowania ilości odpadów. Z kolei przedstawiciele organizacji Greenpeace we współpracy z uczniami prowadzili akcję informacyjną uświadamiającą ludziom negatywny wpływ chemizacji w rolnictwie przemysłowym. Ochrona pszczół i owadów zapylających to zdaniem wolontariuszy wielka szansa na uratowanie środowiska naturalnego, na które czyha wiele niebezpieczeństw, także i ze strony ludzi. Serdeczne podziękowania należą się opiekunom młodzieży pani Barbarze Augustyniak oraz panu Marcinowi Wojciechowskiemu. Tym razem również mogliśmy liczyć na obecność i zaangażowanie naszych uczniów, wśród których znaleźli się: Agata Opalińska, Karolina Książek, Ewelina Makowska, Adrian Górski.