Pasja, profesja, powołanie czyli Tydzień Kariery w ZSP nr 5

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Szkolnych RP ogłosiło Ogólnopolski Tydzień Kariery. Wydarzenie w tym roku przebiega pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Z tej okazji uczniowie kożuchowskiej „Piątki” uczestniczyli w dwóch wydarzeniach.

  Ogólnopolski Tydzień Kariery po raz pierwszy odbył się w roku 2009 pod patronatem ministrów właściwych do spraw pracy i edukacji. Rokrocznie w całym kraju organizowanych jest wiele atrakcyjnych inicjatyw adresowanych do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Wsparcie dla uczniów

Tegoroczna tematyka ma na celu wspierać młodych ludzi w rozwijaniu i doskonaleniu ich pasji, jak również aktywizować do kontynuowania zainteresowań. Działania mają z założenia wesprzeć uczniów w trafniejszym planowaniu dalszej ścieżki kształcenia, z wyborem zawodu włącznie.

Od kilku lat szkolni doradcy zawodowi angażują się w zapewnienie uczniom naszej szkoły ciekawych, pożytecznych i rozwijających działań wspomagających zaprojektowanie szeroko pojmowanej kariery zawodowej.

O zawodach i CV

W ubiegłym tygodniu w ZSP nr 5 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji Pracy EMAT HRC z Nowej Soli. Firma zajmuje się pośrednictwem pracy, prowadzi szkolenia, wykonuje testy psychologiczne, a wszystko to ma z założenia ułatwić klientom odnalezienie się na rynku pracy. W ramach spotkania młodzież uzyskała szereg interesujących informacji poruszających kwestię zatrudnienia w zawodach, w których kształci szkoła, w tym zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na logistyków i  informatyków.

Ponadto uczestnicy wykładu mieli sposobność wysłuchać rad profesjonalistów dotyczących rozmowy wstępnej oraz warunków, jakie należy spełnić, aby wypaść jak najkorzystniej podczas rekrutacji do pracy. Równie przydatną była wiedza na temat poprawności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, tj. CV, list motywacyjny. W fazie końcowej spotkania uczniowie mieli sposobność zbadać swoje predyspozycje zawodowe za pośrednictwem testów preferencji zawodowych.

Lepiej poznać siebie

W kożuchowskiej szkole zostały zorganizowane również warsztaty z doradcą zawodowym, konsultantem ds. projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – Reginą Orłowską. W ramach warsztatów pod hasłem Pasja, profesja, praca uczestnicy za pośrednictwem proponowanych przez prowadzącą ćwiczeń poznawali bliżej swoje predyspozycje zawodowe, mogli utrwalić się w przekonaniu, które z ich zainteresowań są dominujące i stanowić mogą bazę do dalszego samorozwoju. Ponadto uczniowie w trakcie zajęć pozyskiwali informacje o posiadanych cechach osobistych, które z kolei predysponują ich do wykonywania zawodu, w którym się kształcą i z którym wiążą swoją przyszłość zawodową. Zajęcia praktyczne zawierały także elementy humorystyczne, kiedy to, uczestnicy bawiąc się w kalambury mieli za zadanie odgadywać zawody znane na rynku pracy.