Parafia z Kolska czeka na oferty

Do 16 lutego 2024 r. można składać oferty na realizację prac konserwatorsko-restauratorskich przy epitafium w kościele św. Anny w Konotopie. Zadanie realizowane jest dzięki współpracy Powiatu Nowosolskiego i Parafii z Gminy Kolsko.

Kościół św. Anny w KonotopieEpitafium Wolfa von Dihrn i jego żony Magdaleny w kościele św. Anny w Konotopie zostało wzniesione prawdopodobnie w okresie renesansu. Do rejestru zabytków został wpisany jako ołtarz boczny. Dzięki współpracy Powiatu Nowosolskiego oraz Parafii z Gminy Kolsko ten zabytkowy pomnik odzyska dawny blask.

– Cieszę się, że jako powiat możemy pomóc i przekazać dotację, którą pozyskaliśmy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przez lata widoczna była spora determinacja parafii i mieszkańców gminy Kolsko w odrestaurowanie lokalnych zabytków. Jednak ta niewielka parafia ma dwa kościoły, a potrzeby są ogromne.– mówi Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy zadania „Prace konserwatorsko- restauratorskie przy epitafium Wolfa von Dihrn i jego żony Magdaleny, należącego do kościoła pw. św. Anny w Konotopie”. Oferty można składać do 16 lutego 2024 roku do godz. 9.00. Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są na stronie powiatu (BIP) oraz parafii.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone m. in. badania petrograficzne, usunięte zostaną przemalowania, wadliwe zaprawy oraz ubytki, osłabione partie kamienia zostaną wzmocnione. Po zakończeniu prac epitafium zostanie zamontowane w pierwotnym miejscu ekspozycji.