Pandemia nie zatrzymała prac nad diagnozą

Utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną w Polsce nie przeszkodziły w intensywnej pracy nad Polityką oświatową Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026.

Zespół badawczy Uniwersytetu Zielonogórskiego zrealizował już większość modułów rozbudowanej analizy stanu faktycznego edukacji naszego PowiatZespół badawczy Uniwersytetu Zielonogórskiego zrealizował już większość modułów rozbudowanej analizy stanu faktycznego edukacji naszego Powiatu. Mimo nauki zdalnej, dzięki nowoczesnym technologiom przeprowadzono specjalistyczne badania ankietowe wśród kilkuset uczniów i nauczycieli, zrealizowano szereg spacerów badawczych oraz pogłębionych wywiadów wśród dyrektorów, członków Zarządu Powiatu Nowosolskiego i lokalnych pracodawców.

Pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Nowosolskiego oraz szkół przygotowali niezwykle istotny zbiór danych z ostatnich pięciu lat dotyczący sieci szkół i placówek edukacyjnych Powiatu Nowosolskiego, ich struktury, specyfiki funkcjonowania i osiągnięć oraz prognoz struktury społecznej na najbliższą dekadę.

Swój udział w przygotowaniu strategii miał również Zespół Konsultacyjny ds. opracowania Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego. Członkowie poszczególnych grup analizowali przygotowane dane pod kątem mocnych i słabych stron edukacji w naszym regionie, starali się zwrócić uwagę na zjawiska nietypowe lub te, które należy skorygować w pierwszej kolejności. Wpłynie to pozytywnie na pełniejszą realizację zaplanowanego w tym tygodniu warsztatu konsultacyjnego prowadzonego przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego z przewodniczącymi podzespołów. Będzie to swoista burza mózgów, która pozwoli spojrzeć na sytuację naszych szkół nie tylko przez pryzmat danych, ale także przez świeże i twórcze spojrzenie osób, które na co dzień nie są ściśle związane z funkcjonowaniem szkolnictwa, m.in. pracodawców, radnych czy instytucji społecznych.

To jeden z ostatnich kroków przed przygotowaniem rekomendacji wynikających z dokonanych badań, a te z kolei staną się podstawą do stworzenia strategicznego dokumentu polityki oświatowej na najbliższe pięć lat.