Pamięć Sybiraków wciąż żywa

W Nowej Soli uczczono pamięć, o tych którzy zostali deportowani na Sybir w roku 1940. Te bolesne wydarzenia wczoraj wraz ze starostą Waldemarem Wrześniakiem, prezydentem Wadimem Tyszkiewiczem, radnymi, przedstawicielami zaprzyjaźnionych organizacji oraz młodzieżą szkolną, upamiętnili nowosolscy Sybiracy.

75 lat temu, w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. miała miejsce pierwsza z czterech wielkich wywózek obywateli polskich z terenów Kresów Wschodnich w głąb ZSRR. Objęła ona przede wszystkim rodziny polskich wojskowych, a także przedstawicieli polskich służb mundurowych, leśników i urzędników. W sumie władze ZSRR, okupującego wówczas wschodnią część Polski, w okresie od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. zorganizowały cztery wywózki i  wypędziło z domów tysiące ludzi.

Podczas wczorajszego spotkania w siedzibie związku, Sybiracy przypomnieli historię wywózek, recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne. Młodzież z Gimnazjum nr 1 przedstawiła, specjalnie przygotowane na tę okazję widowisko historyczno – petyckie.