Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.