Otwarcie ofert – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”

https://www.youtube.com/watch?v=3SViIOqesmg