Otwarcie ofert – Przebudowa drogi powiatowej nr 1022F Jesiona – Tatarki – ETAP I