Otrzymaliśmy gwarancję wsparcia Kuratora Oświaty

Rozpoczęły się działania zmierzające do wypracowania mapy drogowej dalszego rozwoju szkół ponadpodstawowych Powiatu Nowosolskiego, pozwalającej rozpoznać potrzeby i problemy oraz sposoby ich rozwiązania, które ujęte zostaną w Polityce Oświatowej.

– Chodzi o szeroki horyzont spojrzenia na ten niezwykle istotny dla rozwoju regionu aspekt, którym jest nowoczesna, samowystarczalna i zsynchronizowana z rynkiem pracy edukacja – podkreśla kierująca pracami Sylwia Wojtasik, Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego odpowiedzialna za powiatowa oświatę. – Staramy się stworzyć zespół osób, które znają i rozumieją problemy edukacji. Nie wyobrażamy sobie, żeby zabrakło w nim chociażby spojrzenia organu nadzoru pedagogicznego – dodaje.

W środę odbyła się wizyta w zielonogórskiej delegaturze Lubuskiego Kuratorium Oświaty i spotkanie z kurator Ewą Rawą. Członek Zarządu Sylwia Wojtasik oraz Przewodniczący Rady Powiatu Nowosolskiego Jarosław Suski w merytoryczny sposób przedstawili założenia działań i spotkali się z pełnym zrozumieniem.

Pani kurator doskonale zna strukturę szkolnictwa ponadpodstawowego powiatu i już na tym wstępnym etapie zwróciła uwagę na rozwiązania, które mogą wpłynąć na poprawę jakości kształcenia. Obiecała też desygnować do prac swojego przedstawiciela.