Nowoczesność w ogólniaku

W poniedziałek – 22 bm. w Starostwie Powiatowym została podpisana umowa na wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli. Ma być gotowa do początku października br. To kolejna inwestycja Powiatu Nowosolskiego skierowana na szkoły ponadgimnazjalne. W Liceum Ogólnokształcącym dopiero co zakończył się remont i wyposażenie pracowni przedmiotowych, a Powiat już rusza z nowym projektem. Wartość podpisanej przez Starostę W. Wrześniaka, Wicestarostę P. Ficnera i Skarbnika Powiatu E. Matylę umowy z firmą EcoCiepło Group to 4.287.780,00 zł. W ramach projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej – remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli” nastąpi wymiana Centralnego Ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Szkoła będzie korzystała z Odnawialnych Źródeł Energii, zarządzanych przez specjalnie zamontowany system zarządzania energią pozwalający na pełny monitoring pracy zainstalowanych urządzeń i śledzenie efektywności działania. Instalacja systemu wentylacji z rekuperacją pozwoli na odzyskanie ciepła na poziomie 80 proc. Powstanie nowa studnia z pompą oraz z podłączeniem powstałej infrastruktury do istniejącego systemu nawadniania dla terenów zielonych i boiska piłkarskiego. Zostanie wymienione poszycie dachowe, przeprowadzony będzie remont korytarzy z wymianą drzwi. Nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowa instalacja odgromowa oraz opierzenia, rynny i rury spustowe.