Orzeczenia o niepełnosprawności w trybie zaocznym

Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli odwołał wszystkie posiedzenia składów orzekających w miesiącu marcu. Jednak ze względu na interesy osób niepełnoprawnych podjęliśmy działania, które pozwolą na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.

W najbliższych dniach lekarze dokonają weryfikacji dokumentacji medycznej we wnioskach oczekujących na rozpatrzenie. Jeśli uznają, że zgromadzona dokumentacja jest wystarczającą do wydania orzeczenia, to Zespół niezwłocznie wyznaczy termin posiedzenia składu orzekającego w trybie zaocznym, to jest bez udziału osoby orzekanej.

O terminie rozpatrzenia wniosku Zespół poinformuje listownie, a następnie wyśle osobom zainteresowanym orzeczenia.

List, e-mail lub telefon

Jednocześnie przypominamy, że decyzją Starosty Nowosolskiego Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli wstrzymał od dnia 16 marca br. możliwość osobistego załatwiania spraw. Wnioski o wydanie orzeczenia można składać listownie (wejście do budynku Starostwa Powiatowego od ul. Moniuszki), a obsługa osób zainteresowanych odbywa się telefoniczni i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

tel. +48 68 458 67 30,
orzeczenia@powiat-nowosolski.pl

Punkt Informacyjny Zespołu
(składanie wniosków, wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych)
tel.: +48 68 458 67 31