Optymistyczne efekty diagnozy edukacji Powiatu

Niewiele osób wierzyło, że uda się przeprowadzić tak trudne zdanie w okresie pandemii. A jednak… We wtorek na posiedzeniu połączonych komisji Rady Powiatu Nowosolskiego dr Joanna Fratczak-Mueller, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiedzialnego za przeprowadzenie diagnozy edukacji Powiatu Nowosolskiego, przedstawiła główne wnioski i rekomendacje wynikające z ukończonego badania.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli radni i dyrektorzy szkółDokument nie powstałby bez ciężkiej pracy zespołu z Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych pod przewodnictwem Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwii Wojtasik i Naczelnik Bogumiła Sadowej, przy wsparciu dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz członków Zespołu Konsultacji ds. opracowania Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego.

140 stronicowy dokument wskazuje na bardzo wiele ciekawych zjawisk jak choćby niewielki wyż demograficzny w ciągu najbliższych 5 lat w szkołach średnich Powiatu Nowosolskiego. Z badań wynika też, że nasze placówki są bardzo dobrze wyposażone, posiadają doskonale wykształconą kadrę, a uczniowie czują się w nich bezpiecznie.

Są jednak obszary wymagające korekty. Niewątpliwie należy do nich poprawa wyników zdawalności egzaminów na kierunkach w technikach, poprawa wyników matur czy w niektórych przypadkach dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ogromnym problemem jest także starzejąca się kadra pedagogiczna.

Po przedstawieniu efektów diagnozy radni dyskutowali o kierunkach działania, wskazując na potrzebę ścisłej współpracy ze szkołami podstawowymi, większe zaangażowanie pracodawców w promocje szkolnictwa zawodowego czy potrzebę edukacji matematycznej od najmłodszych lat. Wszyscy przyznali, że kolejnym krokiem musi być stworzenie wytycznych oraz mechanizmu wdrażania pozytywnych rozwiązań, które poprawią obszary deficytu wskazane w diagnozie. Z pewnością będzie nią Polityka oświatowa Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026.