Opryski nad lasami

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia, że od 29 kwietnia do końca czerwca 2019 roku nadleśnictwo będzie przeprowadzało zabiegi ograniczania populacji barczatki sosnówki, brunatnicy mniszki, zwójek dębowych i strzygoni choinówki przy użyciu sprzętu lotniczego. W sumie opryski z powietrza będą przeprowadzone na 26 500 ha.

Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól planowania powierzchnia oprysków to ok. 2 500 ha. Zabieg będzie wykonywany środkiem Foray 76B, który wpływa na ograniczenie populacji zwójek dębowych. Foray 76B to środek mikrobiologiczny o działaniu żołądkowym i selektywnym na larwy motyli. Okres karencji nie obowiązuje.

Termin oprysków jest uzależniony od pogody oraz stopnia rozwoju szkodników. Obecnie trwają obserwacje zagrożonych drzewostanów i dopiero po ich zakończeniu zapadną ostateczne decyzje w sprawie przeprowadzenia zabiegów.