Opryski nad lasami w Gminie Kolsko

Nadleśnictwo Wolsztyn informuje, że od 24 do 31 maja na terenie Leśnictw Zaciesze i Jaromierz będą prowadzone opryski lotnicze przeciwko brudnicy mniszce. W tych dniach będzie obowiązywał okresowy zakaz wstępu do lasu.

Jak informuje Nadleśnictwo Wolsztyn opryski będą prowadzone na terenie ok. 1 916 ha lasów. Granice oprysków zostaną oznaczone tablicami informacyjnymi.

Do zabiegu będzie wykorzystany preparat owadobójczy o działaniu żołądkowym i selektywnym na larwy motyli – DIMILIN 480 SC. Okres karencji dla runa leśnego wynosi 24 godziny, dla pszczół – nie dotyczy. Środek działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Od 24 do 31 maja obowiązuje zakaz wstępu do lasu w obrębie leśnym Obra, na terenie Leśnictwa Zacisze i Jaromierz. Szczegóły na załączonej mapce.