Opracują dokument, który wyznaczy kierunki rozwoju oświaty Powiatu Nowosolskiego

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, radni, przedstawiciele przedsiębiorców, związków zawodowych i kuratorium oświaty rozpoczęli pracę nad najważniejszym dokumentem dotyczącym rozwoju oświaty w Powiecie Nowosolskim. Akty powołania członków zespołu konsultacyjnego wręczyła Starosta Iwona Brzozowska.

W czwartek 17 września 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu konsultacyjnego ds. opracowania ,,Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026”. Zadaniem zespołu będzie współpraca z podmiotem w przygotowaniu Diagnozy oświaty w Powiecie Nowosolskim oraz konsultacje podczas opracowywania strategicznego dla całego regionu dokumentu, który będzie wyznaczał cele dla nowoczesnego i zsynchronizowanego z rynkiem pracy szkolnictwa Powiatu Nowosolskiego.

– Proces pracy nad dokumentem musi być uspołeczniony, żeby to, co wypracujemy, dobrze określało kierunki rozwoju oświaty – wyjaśnia Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik, która przewodniczy pracom zespołu koordynacyjnego.

– To bardzo ważny dokument, mam nadzieję, że wyniki przeprowadzonej diagnozy będą miarodajne, a zawarte w strategii założenia uda się wprowadzić w życie – mówi Łukasz Szarama, przedsiębiorca oraz członek Rady Rzecznika MŚP.

 Wiele perspektyw, jeden cel

Zespół, który będzie pracował nad dokumentem, tworzy 40 osób – dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, Radni Powiatu Nowosolskiego, przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz Urzędu Miasta w Nowej Soli, organizacji zrzeszających lokalnych przedsiębiorców oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.

– Dziękuję wszystkim członkom zespołu za podjęcie się tego wyzwania. Wiążę ogromne nadzieje z tym dokumentem, ponieważ ma on wyznaczać kierunki na przyszłość i pokazać, jak powinna wyglądać oświata Powiatu Nowosolskiego w najbliższych latach – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska. – Walka z trwającą nadal pandemią pokazała nam, jak ważna jest rola szkoły, odkłoniła jej słabości, ale również mocne strony. Mam nadzieję, że również z tej lekcji będziemy czerpać tworząc ten dokument – dodaje.

 Plan współpracy

Pierwsze spotkanie zespołu konsultacyjnego było również okazją do przyjęcia regulaminu i harmonogramu działań. Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik omówiła szczegółowo harmonogram realizacji poszczególnych etapów pracy.

W najbliższym czasie rozpocznie się diagnozowanie staniu oświaty Powiatu Nowosolskiego. Przygotowany na jej podstawie raport stanie się podstawą do tworzenia nowej strategii na lata 2021-2026.

Stworzony wspólnie dokument ,,Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026” zostanie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, radom pedagogicznym. Nad przyjęciem strategii będą głosować członkowie Rady Powiatu Nowosolskiego.

Zasady współpracy

Na pierwszym posiedzeniu został powołany wiceprzewodniczący zespołu, którym został Grzegorz Zwarycz. Z kolei funkcję sekretarze powierzono Annie Ziętek.

Grzegorz Zwarycz – Radny Powiatu Nowosolskiego, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

Fajnie, że w prace są włączeni wszyscy dyrektorzy i ludzie najbardziej zainteresowani szkolnictwem powiatu. To dobry kierunek stworzenia zespołu. Jeśli przy 40 osobach w zespole będą prowadzone konsultacje, każdy będzie mógł wypowiedzieć swoje uwagi, to będzie to bardzo dobrze opracowany dokument. To bardzo ważne, ponieważ w ciągu roku pracy komisji powstanie dokument, który będziemy korzystać przez wiele wiele lat.

 

40-osobowy zespół został podzielony na 5 grup roboczych, który działania będą koordynowali Małgorzata Karimow, Jarosław Suski, Bogumiła Ulanowska, Przemysław Ficner oraz Marzena Pulik-Sownińka. Koordynatorem głównym wszystkich zespołu został Grzegorz Königsberg.

 

Grzegorz Königsberg – dyrektor CKZiU Elektryk

Mam nadzieję, że wypracujemy strategię, która będzie fundamentalnym dokumentem dla Powiatowi i Radnych, żeby nie było sytuacji, że zmieniają się radni, a wraz z nimi zmienia się polityka oświatowa. Mamy bardzo dużo zmian w oświacie, więc wydaje mi się, że naszym szkołom potrzebna jest stabilizacja. Mimo że szkół jest mało, przed nami wiele trudnych decyzji i ogrom pracy. Jednak oświata determinuje wydatki Powiatu np. wydatki inwestycyjne, wydatki na płace, które stale rosną. Musimy zastanowić się nie tylko, w jakich kierunkach kształcić uczniów, ale również nad tym, kto ich będzie uczył. Na rynku brakuje nauczycieli zawodu. To długofalowy proces, na który musimy się przygotować.

 

I ZESPÓŁ – MAŁGORZATA KARIMOW – koordynator Grupy

 1. Grzegorz Zwarycz
 2. Dariusz Popowicz
 3. Krzysztof Uchal
 4. Iwona Małczak
 5. Grażyna Przystupa
 6. Agnieszka Sumisławska

Małgorzata Karimow – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli

Przyjęliśmy na siebie bardzo odpowiedzialną rolę. Mam nadzieję, że razem stworzymy strategię, która da nam poczucie bezpieczeństwa. Ostatnia sytuacja związana z pandemią budzi niepewność. Powoduje, że często sami nie jesteśmy pewni, co do decyzji, które podejmujemy. Życie samo pokazuje, że podczas pracy w reżymie sanitarnym, musimy pokonywać wiele trudności i problemów, niejednokrotnie dzwoniliśmy do siebie, wzajemnie się wspierając w podejmowaniu decyzji.

Cieszę się, że wśród nas są również pracodawcy. Trzeba się będzie przyjrzeć otwieranym kierunkom i zapotrzebowaniu rynku pracy. Myślę, że warto również uwzględnić diagnozę psychologiczną u dzieci i młodzieży.

Jestem przekonana, że będziemy dobrze współpracować i stworzymy dokument, który da nam światło w którym kierunku powinniśmy iść.

 

II ZESPÓŁ – JAROSŁAW  SUSKI – koordynator grupy

 1.  Andrzej Kasprzak
 2. Andrzej Staroszczuk
 3. Alina Śmigiel
 4. Barbara Skalska-Lichwiarz
 5. Irena Szwarc
 6. Monika Bendyk
 7. Gabriela  Radziszewska

Jarosław Suski – Radny Powiatu Nowosolskiego, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otyniu

Bardzo ważne jest, aby powstał dokument, który pokaże nam całościowy obraz polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego, żeby nasze decyzje nie były podejmowane na oślep. Czasem efekt decyzji, które podejmujemy my jako rada zaskakują nas lub rozczarowują. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy dokument, który pokaże nam, jak powinny wyglądać kierunki kształcenia, sieć szkół – bardzo konkretne i ważne dla nas rzeczy.

 

III ZESPÓŁ – BOGUMIŁA ULANOWSKA – koordynator grupy

 1. Agnieszka Tront-Stefańczuk
 2. Andrzej Żuberek
 3. Katarzyna Podgórska
 4. Mariusz Niemycki
 5. Daniel Lesiewicz
 6. Justyna Małczak
 7. Bożena Zimna

 

IV ZESPÓŁ – PRZEMYSŁAW FICNER – koordynator grupy

 1. Sylwia Wojtasik
 2. Łukasz Szarama
 3. Paweł Zwolski
 4. Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska
 5. Mariusz Kubicki
 6. Renata Raczykowska
 7. Katarzyna Dzieńdziura

Przemysław Ficner – Radny Powiatu Nowosolskiego, przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy

,,Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026” to dokument potrzebny, a nawet niezbędny. Dopiero po efektach poznamy, czy to był strzał w dziesiątkę. Zespół tworzą osoby ważne w powiecie, doświadczone, więc pewnie dokument będzie wypracowany starannie i z każdej perspektywy oceniony. Poczekamy na efekty.

 

V ZESPÓŁ – MARZENA PULIK-SOWIŃSKA – koordynator grupy

 1. Andrzej Ziarek
 2. Anna Ziętek
 3. Aleksandra Grządko
 4. Adam Wąwoźny
 5. Irena Sienkiewicz
 6. Bogumiła Sadowa

Marzena Pulik-Solwińska – starszy wizytator, przedstawiciel Lubuskiego Kuratora Oświaty

W imieniu pani Kurator bardzo chciałabym podziękować władzom Powiatu za bardzo duży wkład pracy w podnoszenie jakości i poziomu kształcenia. Jesteśmy również pod dużym wrażeniem tej inicjatywy, jest to bardzo ważne i cenne. Tym bardziej, że wypracowanie kierunków, w jakich ma zmierzać oświata, jest zgodne z polityką oświatową i zainteresowaniem kształceniem zawodowym. Tym cenniejszy udział pracodawców w pracach zespołu. Życzę nam wszystkim owocnej współpracy.