Opłaty za grunty – sprawdź numer rachunku bankowego!

100 zł - pieniądze wypłacane z bankomatuStarosta Nowosolski informuje, że w związku ze zmianą numeru rachunku bankowego opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i opłaty przekształceniowe należy wnosić na rachunek bankowy prowadzony dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr: 45 1600 1462 1743 4451 7000 0004.