Olimp Lubuski oraz Laur Oświaty za 2014 rozdane

W trakcie uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 26 czerwca w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ogłoszono wyniki konkursów zorganizowanych przez Sejmik – „Olimp Lubuski” oraz Lubuski Laur Oświaty.  

            „Olimp Lubuski”, które zgodnie z regulaminem, przyznawane jest w pięciu kategoriach: osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, gminy do 20 tys. mieszkańców, gminy powyżej 20 tys. mieszkańców, powiaty. Rozpatrując zgłoszone do XVI edycji konkursu kandydatury, Kapituła za podstawowe kryterium przyjęła:

-w kategorii: osoby fizyczne – aktywność i zaangażowanie wnoszone w działalność i rozwój sportu na terenie Województwa Lubuskiego,

-w kategorii: osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne – wkład finansowy, rzeczowy i organizacyjne zabezpieczenie działalności oraz rozwój sportu na terenie Województwa Lubuskiego,

-w kategoriach: powiaty oraz gminy do 20 tys. i powyżej 20 tys mieszkańców – wysokość nakładów finansowych w budżetach 2014 roku przekazanych na sport w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

            Laureatem tegorocznej edycji w kategorii: Powiaty, został Powiat Nowosolski, który uhonorowano wyróżnieniem za finansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych. Nagrodę podczas gali odebrał wicestarosta Robert Paluch.

            Laur Oświaty przyznawany jest od 2003 roku. Celem konkursu jest uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, za wniesienie największego wkładu w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Kapituła konkursu, powołana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego, sprawującego Honorowy Patronat, przyznaje wyróżnienia w czterech kategoriach: jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i instytucje, osoby fizyczne oraz pracownicy oświaty.

W tym roku „Laur” wręczono po raz XIII.

            Lubuski Laur Oświaty w kategorii: Pracownicy Oświaty, otrzymał Wojciech Żurowski, dyrektor Domu Dziecka w Kożuchowie. W. Żurowski podczas swojej wieloletniej pracy podejmował szereg nowatorskich rozwiązań w placówce jak i w innych obszarach pracy społecznej. Zostały one wyróżnione przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a niektóre z nich wprowadzone na terenie całego kraju.

            W kategorii: Podmioty gospodarcze i instytucje, wyróżnienie otrzymało: Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt w Berlinie. W ramach Wasser und Schifffahrtsamt Berlin działa placówka szkoleniowa w Fürstenwalde, z którą od około 10 lat współpracuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. Najważniejszą formą współpracy jest kształcenie zawodowe oraz wymiana uczniów w ramach praktyk zawodowych. Gościom z Berlina podczas uroczystości towarzyszyli Grzegorz Königsberg, dyrektor CKZiU „Elektryk” oraz Iwona Wysocka, germanistka z CKZiU „Elektryk”.