Odznaka honorowa dla wicestarosty

26 czerwca br., podczas uroczystej, inaugurującej Dni Województwa Lubuskiego, sesji Semiku Województwa, wicestarosta Powiatu Nowosolskiego Robert Paluch został uhonorowany „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
W sesji uczestniczyli m.in. parlamentarzyści – posłowie Józef Zych i Marek Ast, senator Stanisław Iwan, a także wojewoda Katarzyna Osos, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski, radni i samorządowcy z całego województwa.

Jest to dla mnie zaskoczenie. Czuję się bardzo zaszczycony. Ważne jest dla mnie to, że po kilkunastu lata pracy w przestrzeni publicznej, na rzecz społeczeństwa województwa lubskiego, w dużej części na rzecz powiatu nowosolskiego, moja praca została dostrzeżona i pozytywnie oceniona. Szczerze się wzruszyłem. Wśród wielu spraw jedną z ważniejszych dla mnie, mających znaczenie dla Nowej Soli, było przyczynienie się do powstania inwestycji wokół Nowej Soli, jaką jest obwodnica. Cieszę się, że środki, w większości pochodzące z Unii, zostały skonsumowane na dobrą inwestycję, służącą ludziom, miejscom pracy i bezpieczeństwu. Z takich pojedynczych spraw człowiek buduje całość, która w konsekwencji zostaje dostrzeżona i pozytywnie oceniona. To odznaczenie jest dla mnie bardzo ważne. Czuję sens swojej działalności publicznej i pozytywnie podbudowuje do pracy na dalsze lata. Potwierdza, że droga, którą wybrałem kilkanaście lat temu na funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, była słuszna – powiedział wicestarosta R. Paluch.