Odwiedziny uczniów z ZSP nr 5 w Kożuchowie

W środę – 7 marca br. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli odwiedziła grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie. Młodzież wraz z opiekunką – doradcą zawodowym Renatą Raczykowską – zwiedziła poszczególne wydziały starostwa, przy okazji dowiadując się, jaki jest zakres obowiązków pracowników tych wydziałów. Razem z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Markiem Szymczykiem byli w Wydziale Komunikacji, Wydziale Geodezji i Gospodarki, Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydziale Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji, Biurze Rady Powiatu. Aby poznać pracę Zarządu Powiatu uczniowie spotkali się z Wicestarostą Nowosolskim Przemysławem Ficnerem i Członkiem Zarządu Powiatu Łucją Wojewódzką. A ponieważ w grupie byli uczniowie z kółka dziennikarskiego działającego w szkole, w tym redaktor naczelny szkolnej gazetki, spotkanie przerodziło się w prawdziwy wywiad. Uczniowie byli ciekawi, co należy do obowiązków zarządu, z jakimi trudnościami musza zmierzyć się w codziennej pracy członkowie zarządu i pracownicy starostwa, z jakimi problemami przychodzą interesanci. Przedstawiciele kożuchowskiej „piątki” otrzymali promocyjne gadżety powiatu z hasłem „Ucz się u nas”.