Odra poniżej stanu ostrzegawczego

Sytuacja hydrologiczna na rzekach w województwie lubuskim była tematem zdalnego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas jego trwania Starosta Iwona Brzozowska, która koordynuje działania służb w powiecie, miałam okazję złożyć raport dotyczący gotowości Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do działań przeciwpowodziowych.

Wskaźnik poziomu wody na Odrze w Nowej Soli - 270 cm– Obecnie stan wody na Odrze w Nowej Soli jest poniżej stanu ostrzegawczego i wynosi 271 cm (stan ostrzegawczy to 400 cm, stan alarmowy – 450 cm). Jednak topnienie śniegów spowodowane gwałtownym wzrostem temperatury każe na bieżąco monitorować stan urządzeń przeciwpowodziowych oraz sprzętu w magazynach – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.
 
Podczas wideokonferencji z Wojewodą Lubuskim starosta przedstawiła wnioski z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele 5 gmin, Wód Polskich oraz przedsiębiorcy, który realizuje przebudowę wałów.
 
Sytuacja na rzekach jest regularnie monitorowana, a służby wojewody są gotowe od podjęcia ewentualnych działań przeciwpowodziowych. W naszym województwie na razie stan wód jest stabilny. Topnienie pokrywy śnieżnej w górnym biegu Odry nie nabrało jeszcze tempa.