Odprawa roczna policjantów

5 lutego 2018 r. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak wziął udział w odprawie podsumowującej rok pracy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Obecni byli również: Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak, Prokurator Rejonowy Tomasz Kulczycki, Włodarze Gmin oraz Nadleśniczy Artur Tararuj. W odprawie wzięli również udział nowosolscy policjanci. Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli insp. Grzegorz Karpiński dokonał oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całego powiatu. W oparciu o badania społeczne Komendant omówił oczekiwania mieszkańców wobec Policji i wynikające z nich kierunki dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Insp. G. Karpiński zaznaczył, że policjanci nadal będą skupiać swoją uwagę na bezpieczeństwie w ruchu drogowym, szczególnie na niechronionych uczestnikach ruchu i nietrzeźwych kierujących. Oceny pracy w zakresie prewencji i ruchu drogowego dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Robert Siemion. Starosta W. Wrześniak mówił o dobrej współpracy Starostwa z Komendą Powiatową Policji w Nowej Soli, która to współpraca przynosi efekty dla mieszkańców. Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Janiak podziękował za trud i zaangażowanie wszystkim nowosolskim policjantom oraz pracownikom cywilnym. Słowa podziękowań skierowane zostały również do samorządowców oraz współpracujących służb mundurowych.

fot. KPP Nowa Sól