„Odlewniak” współpracuje z krakowską AGH

14 kwietnia br. w siedzibie AGH w Krakowie podpisano porozumienie w sprawie ścisłej współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli.

Na podstawie porozumienia AGH obejmie patronat nad klasami: technik odlewnik i technik górnictwa odkrywkowego, ponadto będą organizowane spotkania, prelekcje, wizyty studyjne na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziale Odlewnictwa, spotkania ze studentami kół naukowych AGH. Uczniom ZSP nr 3 umożliwi się korzystanie z platformy e-learning i materiałów dydaktycznych oraz organizowane będą kursy przygotowawcze do matury i na studia na AGH, podnoszące poziom wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemii.

Szkołę i uczelnię łączy  nie tylko wspólny patron, ale również realizowana od lat współpraca w zakresie organizacji Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w Krakowie oraz tradycje odlewnicze. Wychodząc na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy oraz rozwoju technologii szkoła prowadzi nabór na nowy rok szkolny 2015/2016 w ww. zawodach.

Odlewnictwo to najtańsza i najbardziej wydajna technika wytwarzania wyrobów metalowych o wymaganym kształcie i właściwościach. Nowoczesne odlewnictwo stanowi branżę gospodarki opierającą się na podstawach naukowych i nowoczesnych technologiach. Odlewy są niezbędne w każdej dziedzinie gospodarki, zarówno w przemyśle ciężkim, maszynowym, samochodowym, lotniczym, jak i produkcji sprzętu elektronicznego, czy wyrobów artystycznych. Obserwuje się stale wzrastający udział odlewnictwa jako techniki przetwarzania i wytwarzania wyrobów metalowych.

ZSP nr 3 od lat współpracuje z firmą Gedia Poland w Nowej Soli, a od tego roku szkolnego również z firmą Alumetal S.A. w Nowej Soli. – Górnictwo odkrywkowe kopalin pospolitych to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się branży górniczych, zajmująca dominującą pozycję w kraju. Rozwój spowodowany jest zmianą przepisów prawa geologicznego i górniczego, które nakazuje posiadanie dozorów górniczych – uzasadnia zawód technika górnictwa odkrywkowego w ofercie Odlewniaka Agnieszka Kędzierska – Skórska, dyrektor szkoły. Technik górnictwa odkrywkowego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, surowców skalnych, piasków oraz  w zakładach spoiw budowlanych, materiałów ceramicznych, przemysłu hutniczego i chemicznego i innych. – Chcemy uświadomić młodym ludziom, stojącymi przed wyborem szkoły, że w rozwijającym się świecie bardzo ważna jest wiedza techniczna i tylko dobrze przygotowana młodzież, która będzie kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych może być podstawą dla dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju – dodaje dyrektor ZSP nr 3.