Obwodnica Kożuchowa to priorytet. Radni wystąpili z apelem w tej sprawie

Na piątkowej sesji Rada Powiatu przyjęła apel w sprawie ujęcia budowy obwodnicy Kożuchowa w regionalnym planie transportowym pn. ,,Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030”. Obecnie zadanie to znajduje się na liście rezerwowej.

W imieniu kożuchowskich radnych treść apeli przedstawił Członek Zarzadu Andrzej StaroszczukZ inicjatywą zmiany tego stanu rzeczy wystąpili radni z Kożuchowa- Zygmunt Muszyński, Andrzej Staroszczuk i Alina Śmigiel, którzy we współpracy z Radną Wojewódzką Beatą Kulczycką podjęli starania o wpisania tego zadania na listę zadań priorytetowych, co będzie stanowiło podstawę o obieganie się o środki unijne.
Wypracowane stanowisko przedstawił podczas sesji Członek Zarządu Andrzej Staroszczuk. Jak podkreślał, działaniem koniecznym jest reaktywacja prac związanych z opracowaniem koncepcji przebiegu obwodnicy wraz z oceną oddziaływania na środowisko, a następnie intensyfikacja prac projektowych i realizacja prac budowlanych. Wiąże się to z istotnym i koniecznym zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
W ocenia radnych obowodnica Kożuchowa powinna zostać ujęta na liście zadań priorytetowych– Zadanie dotyczące budowy wokół Kożuchowa obwodnicy drogi wojewódzkiej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych mieszkańców Kożuchowa, ograniczy ruch pojazdów tranzytowych, a co się z tym wiąże spowoduje spadek hałasu i emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Ograniczenie ruchu pojazdów tranzytowych ma ogromne znaczenie w kontekście konieczności ochrony zabytków znajdujących się na ternie historycznego miasta Kożuchów, a także poprawy warunków życia mieszkańców Kożuchowa – czytamy w apelu radnych.