Obszar zagrożony w Radwanowie i Książu Śląskim

W zielonogórskiej Ochli zostało wykryte ognisko ptasiej grypy. Wojewoda wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania tej choroby. Zostały też wyznaczone strefy zapowietrzona i zagrożona, w tej drugiej znajdują się 2 miejscowości powiatu nowosolskiego.

mapa województwa z oznaczeniem obszaru zagrożonego i zapowietrzonegoHodowcy drobiu muszą cały czas mieć się na baczności. Zagrożenie ptasią grypą jest bardzo duże. Kilka dni temu ognisko wykryto w Ochli koło Zielonej Góry. Sołectwo zostało objęte strefą zapowietrzoną. W promieniu 10 km od ogniska wyznaczono strefę zagrożoną.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. do strefa zapowietrzona obejmuje również powiat nowosolski – miejscowości Książ Śląski i Radwanów w gminie Kożuchów.

Zakazy na obszarze zagrożonym:

  1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
  2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
  3. wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
  4. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
  5. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
  6. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
  7. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
  8. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
  9. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
  10. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii

Przypominamy, że każdy przypadek wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, znalezienie chorych lub padłych ptaków dzikich oraz padłego drobiu należy natychmiast zgłosić do odpowiednich osób lub instytucji – lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii, włodarzy miast/gmin lub policji.