Obrady Sejmiku Wojewódzkiego

Dnia 6 listopada 2017 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubskiego w Zielonej Górze odbyły się obrady IV Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego, w którym udział wzięli również przedstawiciele kożuchowskiej „Piątki” w osobach Adriana Górskiego oraz Eweliny Makowskiej. Opiekę nad uczniami sprawował pan Mateusz Czerwiński. Tegoroczne obrady pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego pani Elżbiety Anny Polak przebiegały pod hasłem „Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość”. Młodzi uczestnicy spotkania debatowali nad tym, jak w sposób oryginalny i zarazem nieszablonowy można by uczcić przypadającą na rok 2018 setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Celem priorytetowym tegorocznego Sejmiku było zatem stworzenie młodym ludziom szansy na wypracowanie propozycji obchodów przyszłorocznych uroczystości jubileuszowych, a zarazem współdecydowanie w ich przygotowaniach. Zgodnie z tą ideą grupa kilkudziesięciu uczniów z lubuskich szkół ponadgimnazjalnych wcieliła się w role Radnych Województwa Lubuskiego oraz dziennikarzy relacjonujących obrady Sejmiku. Narady w poszczególnych klubach zwieńczone zostały opracowaniem przez ich członków propozycji działań celebrujących zbliżającą się setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Dodatkową atrakcją dla uczestników IV edycji Sejmiku Młodzieżowego było zorganizowanie przez gospodarzy ciekawych, trwających blisko godzinę warsztatów dziennikarskich, prowadzonych przez profesjonalne reporterki telewizyjne pracujące dla stacji TVN, TVN 24, Telewizji Nowa i Polsat News, Podczas warsztatów Panie zapoznały młodzież z zasadami pracy dziennikarza, zaprezentowały profesjonalny sprzęt używany do nagrywania materiałów informacyjnych. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się, jak prawidłowo przeprowadzać sondy oraz, jak w sposób swobodny i efektywny prezentować się przed kamerą. Udział w opisywanym przedsięwzięciu stworzył młodym ludziom szansę nie tylko na dobrą zabawę aktorską i doskonalenie umiejętności krasomówczych, lecz dał sposobność na zaprezentowanie swojej postawy patriotycznej i współuczestniczenie w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim będzie za rok setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.